Zaposleni

URŠKA ZAJŠEK MODER, univ. dipl. pravnik

Strokovni vodja projekta

  • vodenje projekta na terenu in koordinacija konzorcijskih partnerjev;
  • administracija projekta in poročanje ter sodelovanje z ministrstvom;
  • vzpostavitev lokalnega projektnega sveta, v katerem so predstavniki vseh projektnih partnerjev in drugih pomembnih deležnikov iz lokalnega okolja, prav tako tudi predstavnik ministrstva;
  • priprava strategije komuniciranja.

Strokovni vodja projekta je med drugim zadolžen tudi za komunikacijo z ministrstvom in pripravo ter oddajo zahtevkov za izplačilo.


VSTOPNA INFORMACIJSKA TOČKA (VIT):

  • obisk na domu zainteresiranega posameznika,
  • ocena upravičenosti z ocenjevalnim orodjem,
  • ocena kakovosti življenja,
  • informiranje o storitvah in pravicah po obstoječih predpisih,
  • posredovanje informacij o novem upravičencu koordinatorju,
  • ponovna ocena upravičenih oseb ob spremembi stanja oziroma po 6 mesecih od prve ocene.

TINA HOHLER, mag. zdravstvene nege

LAURA PODKUBOVŠEK, dipl. fizioterapevtka

MATEJČA ZAVRŠNIK, univ. dipl. soc. del.

NATAŠA FRIDRIH, dipl. medicinska sestra

MIHA SORŠAK, mag. politologije


KOORDINATOR INTEGRIRANE OSKRBE (KIO)

KIO opravi prvi obisk pri osebi upravičeni do IO in izdela izvedbeni načrt, organizira in koordinira tim za IO.

BARBARA TURNŠEK, dipl. med. sestra

JELENA LUKIĆ, dipl. med. sestra


TIM ZA CENTRALIZIRANO PRIPRAVO ZDRAVIL

Izvajanje novih storitev za pripravo zdravil, pomoč pri jemanju zdravil, edukacijo in svetovanje v zvezi z zdravili.

VERICA MOHORKO, mag. farmacije

ANDREJA KMETEC, tehnik zdr. nege

DRAGANA PEĆANAC, tehnik zdr. nege

KARINA VIDOVIČ, tehnik zdr. nege

EVA GRUBER, tehnik zdr. nege


TIM ZA NOVE STORITVE V SKUPNOSTI

Izvajanje novih storitev osnovnih in podpornih dnevnih opravil zdravstvene nege in oskrbe.

KATJA KOREN, tehnik zdr. nege

MILENA RAZBORŠEK, tehnik zdr. nege

LIDIJA GABER, tehnik zdr. nege

ROBI RATAJC, tehnik zdr. nege


TIM ZA OHRANJANJE IN IZBOLJŠANJE SAMOSTOJNOSTI TER KREPITEV AVTONOMIJE POSAMEZNIKA

Izvajanje novih storitev za ohranjanje samostojnosti, krepitev avtonomije posameznika, storitve psihosocialne podpore, zmanjšanje potreb po pomoči drugega in preprečevanje poslabšanja stanja uporabnika.

ANA HORJAK, dipl. fizioterapevtka

TJAŠA VOLAVŠEK, dipl. fizioterapevtka

MONIKA PETAN, dipl. del. terapevtka

TANJA JURJEC, dipl. del. terapevtka

ANA CVETKO, mag. soc. del.


KADER ZA KREPITEV TIMA DRUŽINSKE MEDICINE

Izvajanje paliativne oskrbe. Paliativna oskrba je aktivna celostna pomoč pacientom z napredovano kronično neozdravljivo boleznijo ter njihovim bližnjim.

KADER ZA KREPITEV TIMA PATRONAŽNE SLUŽBE

V okviru projekta izvaja oceno tveganja za padce, oceno ogroženosti razjed zaradi pritiska, obravnavo oseb z inkontinenco, … Sodeluje z enoto družinske medicine.

ANJA PRELOG HOZJAN, dr. med., spec. druž. med.

VESNA PESEK, mag. psihologije

NEŽA LEŠNIK, gimnazijski maturant

MATEJČA ZAVRŠNIK, univ. dipl. soc. del.

ŠPELA WUSSAR, dipl. medicinska sestra

Vstopno informacijska točka projekta DOM-DOMA je na naslovu
LJUBLJANSKA CESTA 69
2310 Slovenska Bistrica ( poslovna stavba Granit )

02 829 59 20