VIT točka

Glavni namen VIT je izvajanje ocen upravičenosti do integrirane oskrbe s pomočjo ocenjevalne lestvice, določene s strani Ministrstva za zdravje. Po prejeti vlogi strokovne delavke kontaktiramo z vlagateljem ali v primeru, da le-ta nima svojega telefona, njegovega svojca ter se dogovorimo za obisk na domu ter izvedbo ocene.

Na VIT nas je zaposlenih pet, z različnimi profili izobrazbe. Kot ocenjevalke oziroma strokovne delavke smo zaposlene: 2 diplomirani medicinski sestri, diplomirana univerzitetna socialna delavka ter diplomirana fizioterapevtka. Multidisciplinarna delovna skupina nam omogoča celosten pogled na starostnika ter njegovo individualno kakovostnejšo obravnavo. Poleg strokovnih delavk je na VIT zaposlen tudi upravno-administrativni delavec, ki skrbi za sprejemanje vlog ter vodenje podrobnejše evidence le-teh.

  • obisk na domu zainteresiranega posameznika,
  • ocena upravičenosti z ocenjevalnim orodjem,
  • ocena kakovosti življenja,
  • informiranje o storitvah in pravicah po obstoječih predpisih,
  • posredovanje informacij o novem upravičencu koordinatorju,
  • ponovna ocena upravičenih oseb ob spremembi stanja oziroma po 6 mesecih od prve ocene.

Vstopno informacijska točka projekta DOM-DOMA je na naslovu
LJUBLJANSKA CESTA 69
2310 Slovenska Bistrica ( poslovna stavba Granit )

02 829 59 20