O projektu

Kohezijska partnerja Dom dr. Jožeta Potrča in Zdravstveni dom Slovenska Bistrica sta se prijavila na javni razpis »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše v Kohezijski regiji Vzhodne Slovenije« in bila izbrana. Tako sta združila moči v projektu , ki smo ga poimenovali DOM-DOMA.

Projekt DOM-DOMA se osredotoča na zagotavljanje integrirane oskrbe starejših v družbi, kakovostno obravnavo le-teh, ter možnost njihovega čim daljšega samostojnega bivanja v domačem okolju.

Do vseh novih storitev, ki bodo ponujene brezplačno s strani projekta DOM-DOMA so morebitno upravičene osebe, ki so starejše nad 65 let in zaradi bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti, pri zadovoljevanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil potrebujejo pomoč druge osebe. Upravičenci morajo imeti stalno ali začasno prebivališče na območju občin Slovenska Bistrica in Poljčane. Storitve v okviru projekta DOM-DOMA bodo za vse upravičence za čas trajanja projekta brezplačne.

Nove storitve obsegajo pomoč pri osnovnih dnevnih opravilih (transfer težje pokretnega ali nepokretnega uporabnika, umivanje celega telesa, oblačenje in slačenje, pomoč pri hranjenju in pitju, spremljanje vitalnih funkcij,…) in storitve za ohranjanje večje samostojnosti (fizioterapija, delovna terapija) ter pomoč pri pripravi in jemanju zdravil.

 Naložba je sofinancirana s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada. Projekt traja do 30.6.2022 in bo potekal na območju občin Slovenska Bistrica in Poljčane.

VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC DO-IO DOM DOMA ZLOŽENKA

Vstopno informacijska točka projekta DOM-DOMA je na naslovu
LJUBLJANSKA CESTA 69
2310 Slovenska Bistrica ( poslovna stavba Granit )

02 829 59 20