Aktualno

Projekt DOM-DOMA: Psihologinja na terenu

 

Naslov slikePsiholog na terenu     

 • Menim, da je vloga psihologa pri projektu pomembne in koristne za uporabnike. Na tak način pridejo starostniki do hitre in brezplačne obravnave pri psihologu, na katero bi sicer čakali več mesecev, saj je še posebej v zdravstvu primanjkuje (kliničnih) psihologov. Uporabniki tako pridobijo kakovostno strokovno obravnavo, ki je za njih brezplačna in široko dostopna in še v njihovem domačem okolju. Nekateri potrebujejo več svetovanja in psihološke podpore ter krepitev za samostojno življenje, drugi pa le pogovor v družbi, saj tako veliko časa sami. Vaje za kognitivni trening tako vedno dobro sprejeti in jih uporabniki z veseljem rešujejo. Na tak način krepijo svoje miselne funkcije in dobijo dober občutek ob potrditvi, da še zmorejo.

 • Velikega pomena je tudi pomoč pri spoprijemanju z zadnjim življenjskim obdobjem in z posebnostmi, ki jih prinaša. Razni telesni simptomi pri bolezni se lahko pojavijo ob stresu in napetosti, zato je pomembno, da imajo starejši na voljo nekoga za pogovor v strategiji učenja, tako z minljivostjo, izgubami in žalovanjem.

 • Pri delu na terenu, pri uporabnikih v domu se velikokratimo s svojimi uporabniki, ki prav tako potrebujejo svetovanje in psihoedukacijo o boleznih, zato nudimo tudi veliko psihoedukacijo in podporo pri paliativnih srečanjih in osebah z demenco ter njihovih lastnih.

 • Projekt omogoča starostnikom, da ostajajo čim dlje v svojem domačem, z njim poznam okolje, kjer se kar najbolje počutijo. Ob polno zasedenih DSO z dolgimi čakalnimi vrstami (zasledila sem podatek, da je v 102 domovih po državi okrog 20 000 starejših, še 12 000 pa jih čaka na sprejem) – je tak način za starejše zelo dobrodošel, saj kljub temu pridejo do pravočasne obravnave, ko jo potrebuje, hkrati ostaja v domačem okolju, ne v institucionalnem varstvu. Omogoča jim neko mero svobode, integritete, varnosti, ki je v starosti ključnega pomena in nenazadnje tudi socialni stik z drugimi. Imajo tudi možnost pogovora, saj njihovi svojci pogosto nimajo časa za pogovor ob vseh ostalih obveznostih in tako starostniki ostajajo večino dni sami.

 • Delo psihologa v prihodnosti menim, da bo še pridobilo pomembnost in uveljavitev, saj trenutno še vedno predstavlja nek tabu, če ljudje potrebujejo pomoč pri psihologu. Še posebej za starostnike je pomembno delo psihologa, saj pogosto ne pride do pomoči, ki jo potrebuje.

 • Delo na terenu je zelo razgibano, vsaka oseba je odprta za svoje posebne, zato je pri vsakem uporabniku drugače – nekateri so tako boljši pri pogovoru v ostalih storitvah, drugi pa niso tako pogovorljivi in želijo samo mir v starosti.

 • Pozitivna stran dela na terenu je, da je delo pri uporabnikih na domu, saj je tako omogočena tudi obravnava nepokretnih v tistih, ki nimajo možnosti prevoza. Prav tako meni, da se v domačem okolju bolj odpre in tako pripravljen na globlji pogovor, saj njihov dom predstavlja varen prostor za pogovor in tako hitro izrazi svoje misli, želje, občutke, skrbi v težavah, ki jih imajo. Še posebej pomembno je to za osebe z demenco, saj se v nepoznanih, njim tujih krajih čutijo veliko bolj zmedene, kot pa v njihovem domačem okolju.

 • Kot negativno bi se postavila njihova domača okolica, ki včasih ni primerna za izvajanje storitev (hrup, neprimerna osvetlitev, prisotnost domačih živali ali njihovih družinskih članov, ki včasih ovirajo izvajanje storitev). Ter veliko časa, ki gre za vožnjo z uporabniki, ki bi ga lahko izkoristili za delo oz. obravnavo uporabnikov.

 • Sicer pa je delo na terenu zelo zanimivo in razgibano, veliko več izkušenj pridobimo na tak način, kot pa če bi bili stacionirani na enem mestu in tam izvajali svoje delo.

 • Projekt je zelo dobro pripravljen in zelo uporabljen za uporabnike naših storitev, ki na tak način pridejo do strokovne obravnave na redni (dnevni/tedenski/dvotedenski) bazi. Velik plus za uporabnike je dejstvo, da so naše storitve za njih brezplačne in tako dostopne širšemu krogu ljudi, tudi tistim, ki nimajo dovolj velikih prihodkov in si tega ne bi mogli omogočiti.

 • Na terenu pri obiskih uporabnikov opažam, da so naše storitve zelo zaželene. Veliko starejših si želi zgolj družbe in pogovora in tako zelo veseli in hvaležni, ko pridemo. Z veseljem sprejemajo tudi kognitivni trening, ki jim je zelo in koristen za aktivacijo miselnih procesov, ohranjanje miselne prožnosti in preprečevanje ter upočasnitev upadanja kognitivnih sposobnosti. Ob uspešno rešenih nalogah kognitivnega treninga dobijo dober občutek in potrditev, da še morejo uspešno reševati miselne naloge. 

Vse novice

Vstopno informacijska točka projekta DOM-DOMA je na naslovu
LJUBLJANSKA CESTA 69
2310 Slovenska Bistrica ( poslovna stavba Granit )

02 829 59 20