Aktualno

Projekt DOM-DOMA: Psihologinja na terenu

 

Naslov slike

Psiholog na terenu     

Menim, da je vloga psihologa pri projektu pomembna in koristna za uporabnike. Na tak način pridejo starostniki do hitre in brezplačne obravnave pri psihologu, na katero bi sicer čakali več mesecev, saj še posebej v zdravstvu primanjkuje (kliničnih) psihologov. Uporabniki so deležni kakovostne strokovne obravnavoe, ki je za njih brezplačna, široko dostopna ter se izvaja v njihovem domačem okolju. Nekateri potrebujejo več svetovanja in psihološke podpore ter krepitve za samostojno življenje, drugi pa zgolj pogovor in družbo, saj so veliko časa sami. Vaje za kognitivni trening so skoraj vedno dobro sprejete in jih uporabniki z veseljem rešujejo. Na tak način krepijo svoje miselne funkcije in dobijo dober občutek ob potrditvi, da še zmorejo.

Velikega pomena je tudi pomoč pri spoprijemanju z zadnjim življenjskim obdobjem in s posebnostmi, ki jih prinaša. Razni telesni simptomi in bolezni se lahko poslabšajo ob stresu in napetostih, zato je pomembno, da imajo starejši na voljo nekoga za pogovor in učenje strategij soočanja tako z minljivostjo, izgubami in žalovanjem.

Pri uporabnikih na domu se velikokrat srečamo s svojci uporabnikov, ki prav tako potrebujejo svetovanje in psihoedukacijo o boleznih, zato nudimo veliko psihoedukacije in podpore pri paliativnih bolnikih in osebah z demenco ter njihovih svojcih.

Projekt omogoča starostnikom, da ostajajo čim dlje v svojem domačem, njim znanem okolju, kjer se kar najbolje počutijo. Ob polno zasedenih DSO z dolgimi čakalnimi vrstami (zasledila sem podatek, da je v 102 domovih po državi okrog 20.000 starejših, še 12.000 pa jih čaka na sprejem) je tak način za starejše zelo dobrodošel, saj pridejo do pravočasne obravnave, ko jo potrebujejo, hkrati pa ostajajo v domačem okolju. Omogoča jim svobodo, integriteto, varnost, ki je v starosti ključnega pomena, in nenazadnje tudi socialni stik z drugimi. Imajo tudi možnost pogovora, saj njihovi svojci pogosto nimajo časa za pogovor ob vseh drugih obveznostih in tako starostniki ostajajo večino dneva sami.

Menim, da bo delo psihologa v prihodnosti še pridobilo na pomembnosti in se dodatno uveljavilo, saj trenutno še vedno predstavlja nek tabu, če ljudje poiščejo pomoč pri psihologu. Še posebej za starostnike je delo psihologa pomembno, saj pogosto ne vedo, kje bi poiskali pomoč, ko jo potrebujejo.

Delo na terenu je zelo razgibano, vsak posameznik ima določene specifike, zato je pri vsakemu uporabniku drugače – nekateri so bolj odprti do pogovora in drugih storitev, drugi pa niso tako komunikativni in želijo zgolj mir v starosti.

Pozitivna stran dela na terenu je, da je delo pri uporabnikih na domu, saj je tako omogočena tudi obravnava nepokretnih in tistih, ki nimajo možnosti prevoza. Prav tako menim, da se v domačem okolju bolj odprejo in so pripravljeni na globlji pogovor, saj jim njihov dom predstavlja varen prostor in tako lažje izrazijo svoje misli, želje, občutke, skrbi in težave, ki jih imajo. Še posebej pomembno je to za osebe z demenco, saj se v nepoznanih, njim tujih krajih, počutijo veliko bolj zmedene, kot pa v svojem domačem okolju.

Kot negativno plat bi izpostavila njihova domača okolja, ki v nekaterih primerih ne omogočajo ustreznega izvajanja storitev (hrup, neprimerna osvetlitev, prisotnost domačih živali ali njihovih družinskih članov, ki lahko ovirajo izvedbo storitev). Ovira je tudi časovni vložekza vožnjo med uporabniki. Ta časbi sicer lahko izkoristili za delo oz. obravnavo uporabnikov.

Sicer pa je delo na terenu zelo zanimivo in razgibano, na tak način pridobimo veliko več izkušenj, kot pa če bi bili stacionirani na enem mestu in tam izvajali svoje delo.

Projekt je zelo dobro pripravljen in zelo koristen za uporabnike naših storitev, ki na tak način pridejo do strokovne obravnave na redni (dnevni/tedenski/dvotedenski) ravni. Velika prednost za uporabnike je dejstvo, da so naše storitve za njih brezplačne in tako dostopne širšemu krogu ljudi, tudi tistim, ki nimajo dovolj visokih prihodkov in si tega ne bi mogli omogočiti.

Na terenu pri obiskih uporabnikov opažam, da so naše storitve zelo zaželene. Veliko starejših si želi zgolj družbe in pogovora in so nadvse veseli in hvaležni, ko pridemo. Z veseljem sprejmejo tudi kognitivni trening, ki jim je zelo zanimiv in koristen za aktivacijo miselnih procesov, ohranjanje miselne prožnosti in preprečevanje ter upočasnitev upadanja kognitivnih sposobnosti. Ob uspešno rešenih nalogah kognitivnega treninga dobijo dober občutek in potrditev, da še zmorejo uspešno reševati miselne naloge.

Vse novice

Vstopno informacijska točka projekta DOM-DOMA je na naslovu
LJUBLJANSKA CESTA 69
2310 Slovenska Bistrica ( poslovna stavba Granit )

02 829 59 20