Aktualno

POMEN SOCIALNIH INTERAKCIJ V STAROSTI

 

Naslov slike

ANA CVETKO, mag. soc. del.

POMEN SOCIALNIH INTERAKCIJ V STAROSTI


Ljudje smo socialna bitja skozi vse življenje. Neomejena socialna interakcija, ki je ključna za razvoj možganov pri otrocih, je pomembna v prav vseh fazah človekovega življenja, tudi v starosti.

Kakovost človekovega življenja vključuje fizično in duševno zdravje, čustveno počutje in družbeno delovanje. V starosti je kakovost človekovega življenja odvisna tudi od sposobnosti ohranjanja avtonomije in odvisnosti/neodvisnosti.

Na socialno vključenost starih ljudi odločilno vplivajo nekateri pomembni življenjski dogodki, na primer upokojitev s spremembo načina življenja in spremembo socialne mreže, izguba partnerja, preselitev v novo okolje (morda celo v DSO), sprememba načina življenja zaradi bolezni... Pravočasni ukrepi v primeru teh dogodkov in sprememb pa lahko preprečijo socialno izolacijo starih ljudi.

V času staranja so socialne aktivnosti zelo pomembne. Starostnike je potrebno spodbujati, da sodelujejo v različnih aktivnostih. Sodelovanje v družbeni in telesni aktivnosti pripomore k višjemu zadovoljstvu in k večji samozavesti starostnika. Socialne aktivnosti pri starostnikih izboljšajo njihovo psihofizično funkcijo, vzbujajo pozitivna občutja in spodbujajo nadaljnje družbene interakcije. Socialne aktivnosti vplivajo tudi na ohranjanje kognitivnih funkcij, omogočajo navezovanje stikov ter so pomemben spodbujevalnik splošnega zdravja pri starostnikih.

Naš cilj je izboljšanje oziroma ohranjanje kakovosti človekovega življenja. Samostojno življenje starostnikov na domu se trudimo podpirati tudi s preventivnimi ukrepi.

Za uporabnice in uporabnike našega projekta imamo polega aktivnosti naših zaposlenih na voljo tudi prostovoljko, ki je na terenu na voljo za družbo in sproščen pogovor. Za občanke in občane Slovenske Bistrice je dobra možnost vključitve v aktivnosti tudi Center za starejše Metulj, kjer vsakodnevno potekajo raznorazne aktivnosti.

Vse novice

Vstopno informacijska točka projekta DOM-DOMA je na naslovu
LJUBLJANSKA CESTA 69
2310 Slovenska Bistrica ( poslovna stavba Granit )

02 829 59 20