Aktualno

Dom Doma

Kohezijska partnerja Dom dr. Jožeta Potrča in Zdravstveni dom Slovenska Bistrica sta se prijavila na javni razpis »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše v Kohezijski regiji Vzhodne Slovenije« in bila izbrana. Tako sta združila moči v projektu , ki smo ga poimenovali DOM-DOMA.

Projekt DOM-DOMA, se osredotoča na zagotavljanje integrirane oskrbe starejših v družbi, kakovostno obravnavo le-teh, ter možnost njihovega čim daljšega samostojnega bivanja v domačem okolju.

Do vseh novih storitev, ki bodo ponujene brezplačno s strani projekta DOM-DOMA so morebitno upravičene osebe, ki so starejše nad 65 let in zaradi bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti, pri zadovoljevanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil potrebujejo pomoč druge osebe. (...)

Preberite več

Partnerji

DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE

Potrčeva ul. 1,
2319 Poljčane
(02) 829 59 20

DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE, ENOTA SLOVENSKA BISTRICA

Tomšičeva ulica 33,
2310 Slovenska Bistrica
(2) 818 58 00

ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA

Partizanska ulica 30
2310 Slovenska Bistrica

ZDRAVSTVENI DOM - NUJNA MEDICINSKA POMOČ 02 843 27 00
CENTER ZA OBVEŠČANJE - 112
TAJNIŠTVO - 02 843 27 31

www.zd-sb.si

Storitve v okviru projekta

Kaj nudimo

  • priprava zdravil, nadzor nad jemanjem zdravil in svetovanje uporabniku v zvezi z zdravili,
  • storitve za ohranjanje gibalne samostojnosti,
  • svetovanje glede prilagoditev okolja za varno bivanje,
  • podpora osebam z demenco in njihovim svojcem,
  • programi za krepitev zdravja, zdravega načina življenja in prehransko svetovanje,
  • storitve paliativne oskrbe,
  • storitve E-oskrbe.
Preberite več VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC DO-IO DOM DOMA ZLOŽENKA

Vstopno informacijska točka projekta DOM-DOMA je na naslovu
LJUBLJANSKA CESTA 69
2310 Slovenska Bistrica ( poslovna stavba Granit )

02 829 59 20